ภารกิจหน้าที่

กองสืบสวนและปราบปราม เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง มีภารกิจหน้าที่ในการสืบสวน ป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย การลักลอบอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) อาวุธตามแบบ (Conventional Weapons) และสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items : DUIs) ยาเสพติดและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา น้ำมันเชื้อเพลิง การฟอกเงิน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสังคม ผู้บริโภค และความมั่นคงของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรทั่วราชอาณาจักร

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 สิงหาคม 2562 10:35:42
จำนวนผู้เข้าชม : 11,602
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองสืบสวนและปราบปราม
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6745

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองสืบสวนและปราบปราม
ลิขสิทธิ์ 2018 กองสืบสวนและปราบปราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ