นายถวัลย์ รอดจิตต์
ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 93 เข้าชมวันนี้
  • 184 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,374 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองสืบสวนและปราบปราม
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6745

ประกาศขายทอดตลาด


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 1/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง21 มกราคม 2565182
2 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 2/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง4 กุมภาพันธ์ 2565119
3 ประกาศส่วนของกลางที่ 3/2565 เรื่อง ขอแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศส่วนของกลางที่ 2/256517 กุมภาพันธ์ 256590
4 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 4/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง24 กุมภาพันธ์ 256599
5 ประกาศส่วนของกลางที่ 5/65 เรื่อง แก้ไขสถานที่ลงทะเบียนและเข้าดูของกลางที่ประมูล การขายทอดตลาดครั้งที่ 4/6525 กุมภาพันธ์ 2565117
6 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 6/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง9 มีนาคม 256589
7 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 7/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง30 มีนาคม 256584
8 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 8/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง9 พฤษภาคม 2565117
9 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 9/2565 เรื่อง ขอแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศส่วนของกลางที่ 8/256512 พฤษภาคม 2565108
10 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 10/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง20 พฤษภาคม 2565109
11 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 11/2565 เรื่อง ขอแก้ไขประกาศส่วนของกลางครั้งที่ 10/256523 พฤษภาคม 256592
12 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 12/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง10 มิถุนายน 2565104
13 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 13/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง10 ตุลาคม 2565139
14 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 14/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง1 กันยายน 2565103
15 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 15/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง28 กันยายน 2565119
16 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 16/2565 เรื่อง ขอแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศส่วนของกลางที่ 15/25654 ตุลาคม 2565162
17 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 17/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง11 ตุลาคม 2565231
18 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 1/2566 เรื่องขายทอดตลาดของกลาง11 เมษายน 256674
19 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 2/2566 เรื่อง แก้ไขประกาศส่วนของกลางที่ 1/256624 เมษายน 256673
20 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 3/2566 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง3 พฤษภาคม 256650
21 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 4/2566 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง9 พฤษภาคม 256680
22 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 5/2566 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง เรื่อง แก้ไขประกาศส่วนของกลางที่ 4/25669 พฤษภาคม 256690
23 ประกาศส่วนของกลางที่ 6/2566 เรื่อง แก้ไขประกาศส่วนของกลางที่ 4/256610 พฤษภาคม 256673
24 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 7/2566 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง11 พฤษภาคม 256668
25 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 8/2566 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง11 พฤษภาคม 256674
26 ประกาศส่วนของกลาง ที่ 9/2566 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง22 พฤษภาคม 2566158
ผลลัพท์ทั้งหมด 26 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองสืบสวนและปราบปราม
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6745

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองสืบสวนและปราบปราม
ลิขสิทธิ์ 2018 กองสืบสวนและปราบปราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ